页面

2015年4月30日星期四

荷兰和比利时的分裂是历史错误 荷兰记者采访比利时鲁文的市长 Louis Tobback

前几天看到荷兰电视节目里采访比利时鲁文的市长 Louis Tobback,他认为荷兰和比利时的分裂是历史错误,保持统一更好,更有经济实力和国际话语权。
Oranje onder http://journalistiek.npo.nl/dossiers/koningshuis/290_95839-oranje-onder
http://www.npo.nl/brandpunt/21-04-2015/KN_1667672?start_at=1450 这里可以带荷文字幕,便于学习荷语。
文字报道 http://www.besteburen.eu/content/original/nrc_14_april_2015__Scheiding_Nederlanden.pdf

http://journalistiek.npo.nl/dossiers/koningshuis/290_95839-oranje-onder
Oranje onder
21 april 2015 • Brandpunt • KRO

Volgende week is het koningsdag. In het jaar dat ons koninkrijk tweehonderd jaar bestaat. Onze zuiderburen deden er maar 15 jaar aan mee. Toen kwam de afsplitsing en werden de Oranjes daar van de troon gestoten. Een historische blunder, zegt de prominente Belg Louis Tobback. Als we bij elkaar waren gebleven, had de wereld er heel anders uit gezien.

http://www.besteburen.eu/content/original/nrc_14_april_2015__Scheiding_Nederlanden.pdf

DE CORRESPONDENT
'Die Oranjes zijn stuk
voor stuk stuntelaars'
TIJN SADÉE IN BELGIË
'D
wazen, ijdeltuiten, gereformeerde onnoze-
laars."In het zaaltje in Leuven wordt het
muisstil als de Nederlandse schrijver Atte
Jongstra tijdens zijn voordracht een octaaf ho-
ger gaat.
Thema van de avond: wat als Nederland en België samen wa-
ren gebleven? Het had gekund, volgens Jongstra, „als men
niet de historische fout had gemaakt een 'o ra n j e 'prins tot ko-
ning te benoemen". De Oranje-Nassaus zijn, volgens de schrij-
ver, „perverten en stuntelaars, stuk voor stuk!"
Het wordt de andere hoofdgast, de Leuvense burgemeester
Louis Tobback, nu echt te gortig. „Ik ben niet blij met hoe hier
over de Oranjes wordt gesproken", bast hij vanaf het podium.
In de zaal wordt wat ongemakkelijk op stoelen geschoven. Dit
zou toch een gezellige avond worden?
Dit jaar wordt met tal van evenementen herdacht hoe precies
twee eeuwen geleden Willem Frederik van Oranje koning
Willem I van de Lage Landen werd. Dat het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden maar vijftien jaar standhield, tot de Bel-
gische opstand in 1830, doet er niet toe. In het bovenzaaltje
van Museum M in Leuven wordt de verjaardag gevierd, níét
de scheiding.
En dan komt deze Jongstra, met z'n Friese tongval, hier de
Oranjes belachelijk maken en de sfeer bederven? Burgemees-
ter Tobback vindt het maar niks.
D
e Vlaamse nestor van de politiek is een uitgesproken
aanhanger van het 'orangi sme': het gedachtengoed
van de beweging die na de opstand trouw bleef aan
koning Willem I. Hedendaagse orangisten als Tobback dro-
men van een Hérenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Goed idee?
„Jullie zijn echt een ander volk", zei een Vlaamse collega en
ervaringsdeskundige me onlangs: jarenlang werkte ze in Ne-
derland als correspondent voor de Vlaamse omroep.
De clichés zijn bekend en ze zijn allemaal raak. Wij: luidruch-
tig en altijd een mening; zij: zachtjes draaiend om de pot. Wij:
gefixeerd met orde, 'want zo hoort het'; zij: laat maar waaien,
je m'en fou.
Eén dag hier in Brussel in de voetsporen van een Nederlandse
en Belgische EU-diplomaat en je weet genoeg: twee mensty-
pes. Plompe zelfmanifestatie versus behendige terughou-
dendheid –staart van een pauw of van een kat.
Desondanks zien orangisten het helemaal zitten: gezellig
weer samen in één rijk. En Tobback is niet alleen –de bewe-
ging lééft! Zelfs de voorzitter van het Belgische parlement,
Vlaams-nationalist Siegfried Bracke, is overtuigd orangist.
'Willem bedankt!', heet het comité in Gent, waar binnenkort
een standbeeld van de Nederlandse koning verrijst. In een
Gents atelier staat Willem I al trots te wachten, nu nog slechts
in was. Het comité zamelt geld in, want gieten in brons is een
kostbare zaak.
I
n de Leuvense Museum M-zaal staat het zweet op de voor-
hoofden van schrijver Jongstra en burgemeester Tobback.
„We zouden op het wereldtoneel weer meetellen", zegt
orangist Tobback die het Herenigde Koninkrijk al een vaste
plaats aan de G7-tafel toedicht. Trots vertelt hij vervolgens
hoe de Belgische koningin Mathilde en de Nederlandse Máxi-
ma samen het lint knipten bij de opening van 'z i j n'M.
Oranje-basher Jongstra kan zijn dedain nauwelijks verhullen:
„Die Máxima hebben wij moeten importeren om Willem-
Alexander de Onnozelaar nog enige geloofwaardigheid te ge-
ve n . "Tobback fronst de wenkbrauwen en stelt de Leuvena-
ren in het publiek gerust. „Jongstra gebruikt gewoon te veel
nederwiet. Iedere dag groeien Nederland en België een beetje
meer naar elkaar toe. Heb nog wat geduld."
Dit zou toch een gezellige
avond worden?
Scheiding der Nederlanden: een gemiste kans?Onder die
noemer organiseert Vlaams-Nederlandse huis deBuren nog le-
zingen in Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vindt u
het ook een gemiste kans? Reacties: t.sadee@nrc.nl.

发表评论